Do you have any questions? Contact our sales team: info@villapark.hu

Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat! 

A Villapark Portálon elérhető szolgáltatások használatával vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket.
Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalainkat!

Információk:

A Villapark minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a Villapark Portálon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Villapark sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Villapark nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A www.villapark.hu portálon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
A Villapark nem vállal felelősséget a portálhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.
A Villapark nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a portál használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.
A Villapark Portál bármelyik olyan felhasználója, aki a Web-oldal felhasználásával információt szolgáltat a Villaparknak elfogadja, hogy a Villaparknak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Villapark az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A személyes adatok védelme:

A Villapark bármely - a portál használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Villaparkhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Villapark - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.
A Villapark az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

  • piackutatás, piaci elemzés,
  • vevői szokások elemzése,
  • látogatottsági statisztikák összeállítása,
  • ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
  • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
  • tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
  • vevői reklamációk intézése,
  • megrendelések intézése.

A Villapark - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Villaparkkal fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Villapark az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Villapark Portálról más cégek és egyéb szervezetek Web-oldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az  Ön adatainak biztonságáért a Villapark nem vállal felelősséget. Ezen Web-oldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Szerzői jog:

A Villapark Portál, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Villapark kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Villapark fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Villapark minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.